Golden Heavy cochin

1 year ago Dera Ismāīl Khān   268 views

3,000 ₨

  • golden-heavy-cochin-big-0
  • golden-heavy-cochin-big-1
  • golden-heavy-cochin-big-2

Golden Heavy cochin
Males available
Desi khorak pa Pala Howa han Vaccine b ho chuki ha
Weight b baki golden Buff sa bahoot ziyada ha