Kashmiri pahari male jambo size

2 weeks ago Karachi   30 views

20,000 ₨

  • kashmiri-pahari-male-jambo-size-big-0
  • kashmiri-pahari-male-jambo-size-big-1
  • kashmiri-pahari-male-jambo-size-big-2
  • kashmiri-pahari-male-jambo-size-big-3
  • kashmiri-pahari-male-jambo-size-big-4
Kashmiri pahari male jambo size 6 month age ( mitho beta bol raha hy halka ) self feed hy hand tamed bhi