Pure aseel murga

5 months ago Karachi   315 views

2,100 ₨

  • pure-aseel-murga-big-0
  • pure-aseel-murga-big-1
  • pure-aseel-murga-big-2
  • pure-aseel-murga-big-3
  • pure-aseel-murga-big-4

Mein apna aseel murga bech raha hooon larai aur breeding ke lehaaaz se behtareeen hai abhi bacha hai rates Kam ho jaenge