Qurbani Bakra for sale

2 years ago   Livestock   Lahore   721 views Reference: 5233

Location: Lahore

Price: 12 ₨


❤️ماشأاللّٰه لاقوةإلا باللّٰه❤
اَلْحَمْدُلِلّه
Asmaanon main aur zameen main jo kuch hai wo sab Allah hi ka hai yaqeenan Allah taala bohat bara be niyaz aur sazawar hamd-o-sana hai Allah ki madad se, wo jis ki chahta hai madad karta hai. Asal ghalib aur meharban wohi hai.
WALI KAREEM GOAT FARM
"️️'️️

" Qurbani Apki , Mehnat Hamari "
0_3_4_8_2_2_0_9_3_3_0
Sell