Qurbani kay janwar for sale

2 years ago   Livestock   Karachi   0.9K views Reference: 6287

Location: Karachi

Price: 375 ₨


Qurbani ke liye Bull zinda Rs 375 per Kg kay hissab say hain